PLATFORMA TELEVIZIVE PËR FAMILJEN MUSLIMANE

Box

+

Box

WEB

box + web

1 herë

* Paketat mujore vlejnë vetëm në Kosovë

TË GJITHA KANALET ISLAME NË NJE VEND

LIGJËRATAT E HOXHALLARËVE SHQIPTARË

TV

RADIO

1 NJË

2 DY

3 KUR’AN

4 HADITH

5 PEACE TV

6 RTV 1

8 ILAHI

  7 AUDIONUR TV

  9 EDU

10 MEKA LIVE

11 MEDINA LIVE

12 PEACE TV ENGLISH

13 SEMSEM

14 TELEVIZIJA 5

SHKOLLA FILLORE SHQIP ME VIDEO

TË GJITHA MËSIMET E SHKOLLËS PREJ KLASËS 1 DERI 12

SIPAS PLANIT TË RI MËSIMOR TË SHPJEGUARA ME VIDEO

Criteria Network paraqet një buqetë kanalesh krejtësisht islamike në gjuhën shqipe.

 

Do të ofrohen programe për edukimin e fëmijëve dhe familjeve, trajtime dhe këshilla të bazuara në Kur’an dhe Sunet, si dhe transmetime të drejtpërdrejta nga qytetet e bekuara, Meka dhe Medina.

Criteria network përmban 11 kanale televizive, 4 radio kanale, si dhe mijëra ligjerata nga hoxhallarët më eminent të trevave shqipfolëse.

 

Criteria Network ju informon për aktivitetet e hoxhallarëve dhe tribunave në mbarë botën, si dhe kohën dhe vendin e mbajtjes së tyre.

DISTRIBUTORËT

Për të bërë porosinë, varësisht nga vendi ku gjindeni, kontaktoni distributorin më në afërsi:

Për informata më të hollësishme na kontaktoni në: info@criterianetwork.com

PYETJE TË SHPESHTA

 • ÇFARË ËSHTË CRITERIA NETWORK?

  Criteria Network është platformë digjitale e bazuar në teknologjinë IPTV, me përmbajtje edukative , arsimore e zbavitëse të lejuar fetarisht sipas legjislacionit islam, që si qëllim ka informimin, edukimin, dhe ngritjen e familjeve tona në frymën islame, sipas Kuranit dhe Sunetit.

 • Cilat janË KUSHTEt TEKNIKE qË DUHEn PLOTËSUAR PËR TË parË KANALET E KËSAJ PLATFORME?

  Box-i që do të merrni nga ne funksionon njësoj në të gjithë botën. Ai duhet të lidhet vetëm në Internet, si dhe të blini abonimin te ne nëpermjet distributorit tuaj më të afërt apo në criterianetwork.com.

  Box-i lidhet me televizorin tuaj nëpërmjet kabullit HDMI.

  Nuk ka nevojë për asnjë lloj antene tjetër.

 • KU MUND Ta BLEJ BOX-IN DHE TË ABONOHEM?

  Varësisht nga regjioni/shteti ku jetoni, duhet të kontaktoni distributorin e atij regjioni.

  listën e distributorëve mund ta gjeni në faqen tonë zyrtare të Internetit www.criterianetwork.com

 • SA LLOJ ABONIMESH OFRONI?

  Ne ofrojmë tre lloje abonimesh:

   

  BOX, është abonim 1 vjeçar/mujor, ku qasja në platformë është e kushtëzuar me box-in që lidhet në televizor, të cilin mund ta porosisni nëpërmjet distributorëve tonë, varësisht nga regjioni apo shteti ku jetoni. Ky abonim përmban 11 kanale televizive, 6 kanale radio, si dhe VOD, ku mund të shihni kur të dëshironi, mijëra ligjerata nga hoxhallarët tonë eminentë, evenimente live dhe video lëndësh shkollore.

   

  WEB, është abonim 1 vjeçar/mujor, ku qasja në platformë bëhet online përmes kompjuterit, telefonave smart apo tabletave. Me këtë lloj abonimi box-i nuk është i nevojshëm. Ky abonim përmban 9 kanale televizive, 4 kanale radio, si dhe VOD, ku mund të shihni kur të dëshironi, mijëra ligjerata nga hoxhallarët tonë eminentë, evenimente live dhe video lëndësh shkollore.

   

  BOX+WEB, është abonim 1 vjeçar/mujor, i cili kombinon dy abonimet e lartëpërmendura BOX dhe WEB.

  Me këtë abonim ju do keni qasje në platformën tonë përmes box-it (në televizor në shtëpinë tuaj), dhe përmes Internetit në kompjuter, telefona smart apo tableta, në shtëpi dhe jashtë saj.

 • ÇFARË janË shtesat?

  SHTESAT janë përmbajtje të veçanta dhe ekskluzive të cilat mund t'i aktivizoni sipas dëshirës duke hyrë në konton tuaj në criterianetwork.com.

 • SA LLOJE SHTESASH EKZISTOJNË NË KËTË PLATFORMË?

  Ne ofrojmë dy lloje shtesash të cilat mund ti aktivizoni në konton tuaj në criterianetwork.com.

   

  Shtesat EDU ofrojnë video me mësime shkollore në lëndë si abetare, gjuhë shqipe, matematikë, fizikë, kimi etj. të bazuara në librat shkollor të liçensuara nga Ministria e Arsimit. Shtesat shkollore janë të ndara në vite shkollore dhe lëndët mësimore brenda tyre. Ju mund të zgjidhni edhe vetëm lëndët që ju nevojiten për vitin të cilin ndjek fëmija juaj.

   

  Shtesa LIVE ofron shikimin e ligjeratave/derseve, tribunave e ngjarjeve të ndryshme, drejtpërdrejt nga vendi i mbajtjes së tyre.

 • A duhet ta blej patjetër BOXIN, APO EgZISTON EDHE VERSIONI në web I KëSAJ PLATFORME?

  BOX-i shërben për të parë përmbajtjen tonë TV, Radio,VOD dhe shtesat direkt në televizorin tuaj, si në platformat e ngjashme Kujtesa, ipko, Digitalb, Sky etj. Nëse dëshironi të shihni përmbajtjen tonë vetëm në kompjuter, telefona smart (iPhone, Android), apo tableta, atëherë ju mjafton abonimi WEB dhe BOX-i nuk është i nevojshëm.

   

 • ÇFARE PËRMBAN KJO PLATFORMË?

  Platforma jonë përmban 11 kanale televizive, 5 kanale radio, dhe mijëra ligjerata të hoxhallarëve më eminentë të trevave shqipfolëse. Gjithashtu edhe mesimet me video të shkollës fillore dhe te mesme në gjuhë shqipe, matematikë, fizikë dhe së shpejti kimi.

 • SA KANALE TV JANË DHE CILAT?

  Platforma jonë përmban 14 kanale televizive. Me kohë numri i tyre do të rritet.

   

  NJË

  DY

  KUR'AN

  HADITHE

  PEACE TV

  PEACE TV ENGLISH

  SEMSEM

  RTV1

  AUDIONURTV

  MEKA LIVE

  MEDINA LIVE

  ILAHI

  EDU

  TELEVIZIJA 5

 • SA KANALE RADIO JANË?

  Platforma jonë përmban 5 kanale radio. Me kohë numri i tyre do të rritet.

   

  RADIO PENDIMI

  RADIO 1

  RADIO UDHËZIMI

  RADIO AHIRETI

  RADIO DËSHMIA

 • ÇFARË PËRMBAN KATEGORIA VIDEO?

  VIDEO (apo VOD, Video on Demand) është mundësi e shkëlqyer për klientin, që të shohë mijëra emisione dhe ligjerata sipas dëshirës, në kohën e preferuar nga ai vetë. Videot janë të strukturuara në 4 grupe:

  KURAN, HADITHE, LIGJERATA dhe EDU.

  Qasja në to varet nga lloji i abonimit dhe shtesave që keni blerë.

 • A KA GARANCI BOX-I?

  Po, box-i ka garanci 1 vit, nga data e blerjes.

 • a PUNON PLATFORMA  juaj ME BOXE të TJERA, APO SMART TV BOX?

  Jo. Platforma jonë punon vetëm në paisjet zyrtare të cilat janë të regjistruara dhe të shitura nga criterianetwork.com dhe distributorët tonë zyrtarë. Listën e distributorëve mund ta gjeni në criterianetwork.com

 • A PUNON NË TELEFONA SMART/ TABLETA?

  Po. Për të na ndjekur në telefona smart dhe tableta me Android dhe iOS, duhet të blini abonimin tonë WEB.

 • ÇFARË ÇMIMI KA BOXI DHE ABONIMI?

  Boxi i kompanisë Criteria Network blihet vetëm një herë për 75€, dhe mbetet pronë e juaja përgjithmonë.

  Abonimi është një vjeçar dhe kushton 144€/vit ose 15€/muaj.

 • A MUND TA LIDH BOX-IN TUAJ, NËSE KAM edhe një BOX tjetër të lidhur në televizor?

  Po, pa asnjë problem. Çdo box HD lidhet me televizorin përmes kabullit HDMI. Televizorët e sotëm kanë më shumë se 2 porta HDMI. Box-i jonë funksionon në të gjithë botën dhe i nevojitet vetëm lidhja me Internet. Nuk ka nevoje për asnjë lloj antene tjetër.

 • ÇFARË SHPEJTËSIE TË INTERNETIT DUHET TË KEM, për të ndjekur transmetimin në KUALITETIN MË TË LARTË?

  Shpejtësia e internetit prej 3MB/s është e mjaftueshme për të ndjekur transmetimet e platformës sonë në rezolucion HD. Në rast se ju ulet shpejtësia e Internetit, atëherë box-i ynë do të ulë kualitetin e videos  përkohësisht, në mënyrë që të mos ketë ndërpreje në transmetim.

1 RADIO PENDIMI

2 RADIO 1

3 RADIO UDHËZIMI

4 RADIO AHIRETI

5 RADIO DËSHMIA

 

Abonimi

criteria

Abonimi

Abonimi

HYRJA PËR KLIENTËT AKTUALË

224 € / vit

23 € / muaj

25 € / muaj

144 € / vit

15 € / muaj

14 € / muaj

144 € / vit

15 € / muaj

18 € / muaj

12€

në muaj

me pagesë

vjetore

GËZONI FAMILJEN TUAJ ME CRITERIA NETWORK

TANI EDHE ME ABONIM MUJOR!

VJETOR

MUJOR

MUJOR

min 24 muaj me Timi Invest

min 24 muaj

75 €

75 €

0 €

GJERMANI dhe EU

ZVICËR dhe EU

AUSTRI dhe EU

KOSOVË

SHQIPËRI

MAQEDONI

www.shopislam.de/criteria

ch@criterianetwork.com

at@criterianetwork.com

ks@criterianetwork.com

al@criterianetwork.com

mk@criterianetwork.com

+49 176 483 731 88

+41 76 303 24 23 

+43 699 106 904 15

 

+355 682 066 541

+389 71 727 700

1 herë

2015  © CRITERIA NETWORK

All Rights Reserved.  Terms & Conditions   Privacy Policy